BBB 40

KULLAGRADE BLOCK

FIOLBLOCK SVIRVLANDE/FIXERAD MED HUNDSVOTT OCH SKOTLÅS

404-101-15

BLOCK, BBB40 FIDDLE BECKET CAM

Specifications

Weight: 206.00 g

Max line size: mm

Block type: fiddleBecketCam 

SubType: fiddleBecketCam