SELDÉN
SPÄRRBLOCK

 

För jollestorskot och spinnakerskot. Gör det enklare att ta ett nytt grepp för att skota hem och därmed enklare för seglaren som håller skotet. Den perfekta kombinationen av kontroll och bekvämlighet.

Automatiskt spärrblock

Trissan övergår från fri rotation till spärrläge automatiskt när belastningen ökar.

Manual ratchet

A switch is used to turn the ratchet function on or off.