SKENOR & 

VAGNAR

 

Seldéns skenor och travare är utvecklade med samma känsla för segelhantering som blivit ett signum för alla Seldéns produkter. Att lätt kunna hantera vagnarnas läge på skenan bidrar till effektivare segling både för nöjesseglaren och kappseglaren. Man orkar segla effektivt under längre tid, vilket självklart gynnar båtfarten. Ergonomiskt riktiga lösningar och låg friktion är därför kännetecknande för detta produktprogram.