SYSTEM 42

SKENOR

 

SubTypeProfileSystemWx (cm3)Wy (cm3)Height (mm)Width (mm)EndAdapterSealingWasher
highbeamhighbeam4219.2033.008558444-135164-484
standardstandard424.472.622242
pinstoppinstop424.472.622242
slidingboltslidingbolt424.432.352242164-483

Standard

Standardskenan är avsedd för travare som förflyttas och fixeras med hjälp av kontrollinor och för självslående fock system.

Pinstop

Travaren fixeras med fjäderbelastad spärr. Skenan har positionshål utefter hela sin längd och travaren kan lätt flyttas när den är obelastad.

Sliding bolt

Skenor med dolda bultar, "sliding bolts", är lämpliga då en gammal skena ska ersättas. Befintliga bulthål kan användas vilket förenklar montering.

High beam

"High Beam" skenan används då skenan inte kan bultas fast utefter hela sin längd, ex vis för storskot och självslående focksystem.