ATT VÄLJA RÄTT SYSTEM

 

från jollar upp till 55' YACHTS

Seldén tillhandahåller system i fyra olika storlekar. Varje system bygger på en skena i en specifik bredd samt ett komplett sortiment av tillhörande travare och ändstopp. Vilket system man väljer baseras på båtens rätande moment.

 

 

 

 

 

 

 

beräkna skensystemets last

Skotvinkeln avgör vilken last en genuatravare utsätts för. En 150% genua har en flack vinkel på ungefär 45°, medan en 110% fock har en brantare skotvinkel på omkring 90°. De maximala arbetslaster vi anger är baserade på 70° skotvinkel i genuaskotet vilket ger en vinkel (α) på 110°. De maximala arbetslaster som anges för storskotstravare och travare för självslående fock är baserade på 10° skotvinkel.

 

UPpgradera din båt med nya skenor

Skenor med dolda bultar, sliding bolt, är lämpliga då en gammal skena ska ersättas med en ny. De befintliga bulthålen kan användas vilket gör uppgraderingen till ett nytt skotsystem enkelt, utan nya hål i båten.