VINSCHAR

Helt enkelt lättare

 

Seldéns manuella vinschar är tvåväxlade och av så kallad ”Self-tailing” modell. Så långt är allt som vanligt och det är här likheterna med andra vinschar slutar. Trummans konkava ytor ger en kombination av bra grepp i linan och att kunna reducera antalet varv på trumman innebär mindre risk för ”over-ride”.

Flera säkerhetsaspekter har beaktats i utvecklingen av våra vinschar och med modern produktionsteknik och omsorgsfullt materialval har vi lyckats hålla nere vikten och behovet av service till ett minimum.