SYSTEM 22

SKENOR

 

 

SubTypeProfileSystemWx (cm3)Wy (cm3)Height (mm)Width (mm)
standardstandard220.570.381322
slidingboltslidingbolt220.640.361322
highbeamhighbeam222.102.763526
pinstoppinstop220.570.381322
pinstop-rpinstop-r220.570.381322

Standard

Standardskenan är avsedd för travare som förflyttas och fixeras med hjälp av kontrollinor och för självslående fock system.

Pinstop

Travaren fixeras med fjäderbelastad spärr. Skenan har positionshål utefter hela sin längd och travaren kan lätt flyttas när den är obelastad.

Sliding bolt

Skenor med dolda bultar, "sliding bolts", är lämpliga då en gammal skena ska ersättas. Befintliga bulthål kan användas vilket förenklar montering.

High beam

"High Beam" skenan används då skenan inte kan bultas fast utefter hela sin längd, ex vis för storskot och självslående focksystem.

Pin stop Racing

Pin stop racing is similar to standard pinstop but features half the distance between the stops for those seeking the optimal trim.