SELDÉN AUTOMATISKT SPÄRRBLOCK

 

 

Användningsområden

  • Storskot för jollar.
  • Spinnakerskot.

 

TEkniska egenskaper ARB 45

  •  Ø 5 mm Delrinkullager och Ø 45 mm trissa i kolfiberförstärkt polyetherimid.
  • Trissan övergår från fri rotation till spärrläge automatiskt när belastningen ökar.
  • Seglaren bestämmer själv spärrfunktionens känslighet och justerar den enkelt med en insexnyckel inuti trissan.

 

AUTOMATIskt spärrBLOCK insida

  1. Spärrfunktionen kopplas automatiskt ur så att trissan kan rotera fritt.
  2. När belastningen ökar kopplas spärrfunktionen automatiskt in och trissan låses i en riktning.

 

 

 

 

 

 

404-401-01R, Enkelblock
404-401-01
Enkelblock