SELDÉN ”HIGH LOAD” BLOCK

 

De kullagrade High Load 25 blocken klarar en mycket hög arbetslast i förhållande till sin storlek och är avsedda för exempelvis löpande backstag och fallstyrning på kölbåtar och jollar.

 

Glidlagrade High Load block har en aluminiumtrissa och fungerar därför med såväl wire som tågvirke. Typiska användningsområden är för ett hanfoten för ett akterstag eller som första block i en akterstagskaskad.

 

Kullagrade block för hög belastning

Små kullagrade block med en max arbetslast på 400 kg.

Glidlagrade block för hög belastning

Dessa block är är avsedda för wire eller Dyneema-kärna och används i första hand som första block i en akterstagskaskad.