BBB 20

KULLAGRADE BLOCK

ENKELBLOCK MED FAST BYGEL OCH HUNDSVOTT

402-101-02

BLOCK, BBB20 SINGLE BECKET

Specifications

Weight: 20.00 g

Safe working Load: 150 kg

Breaking Load: 300 kg

Max line size: mm

Purchase:

Block type: singleBecket