SELDÉN
HAKÄNDSTYCKEN

Seldéns hakändstycken ska endast användas i Seldéns hakplåtar. Att kombinera våra hakändstycken med en hakplåt av annat fabrikat, eller tvärtom, är en uppenbar säkerhetsrisk och skepparens ansvar. Seldéns garantiåttaganden gäller således inte för denna kombination. 

Item NoSubTypeWire diameter (mm)WCL Reduct (mm)Angle (°)Lateral shroud angle
308-321T-terminal341.008Max 20°
308-322T-terminal459.008Max 20°
308-323T-terminal568.008Max 20°
308-324T-terminal685.008Max 20°
308-325T-terminal797.008Max 20°
308-326T-terminal8108.008Max 20°
308-327T-terminal10112.008Max 20°
308-328T-terminal568.001218° - 25°
308-329T-Terminal685.001218° - 25°