ADAPTER 5/8" VANTSKRUVAR


1998 ändrades riggbultens diameter från Ø 13 mm till Ø 15,8 mm. När man uppgraderar en båt, byggd före 1998, med nya vantskruvar kommer riggbulten med allra största sannolikhet inte att passa i röstjärnets hål. Om så är fallet måste Ø 15,8 mm riggbulten bytas ut mot en Ø 13 mm riggbult samt två bussningar. Denna konverteringssats beställs separat (artikel 306-558-03).