VALLEY CLEATS

FÖR SNABB LÅSNING/UTLÖSNING AV TRAPETS ELLER KICKTALJA (253) AL

432-020

VALLEY TRAPEZE & VANG (253) AL

Specifications

Weight: 46.00 g

Max line size: mm

Min line size: mm

Hole spacing: 70 mm

Weight: 46 g