BRYTBLOCK

40/50

 

Seldéns brytblock håller ordning på linor som leds över däck och vinklas akterut mot sittbrunnen. Beslagens acetaltrissor är kullagrade för att ta upp den sidobelastning som uppstår då en lina kommer in lite snett på trissan. Friktionen är därigenom låg och sättning och trimning av segel blir både enklare och snabbare. Montering kan utföras även på en lätt välvd yta och två brytblock kan staplas ovanpå varandra. Brytblocken tillverkas i kompositmaterial.

 

 

korrekt montering

stapelbara

kullagrade trissor

Montera alltid brytblocket så att det linjerar med den resulterande lastriktningen. Två brytblock kan staplas ovanpå varandra. Max arbetslast och brottlast halveras för ett brytblock som monteras ovanpå ett annat. Kullagrade trissor tar upp eventuell snedbelastning.

 

 

40mm

Max arbetslast 700 kg. Max lindimension 14 mm.

50mm

Max arbetslast 1000 kg. Max lindimension 16 mm.