FURLEXKALKYLATOR

Använd kalkylatorn för att beräkna wirelängd och profillängd för ditt nya Furlexsystem. 

 

Båtmodell:
Furlexmodell: Typ av förstag:
Förstagsdimension: Vantskruv:
Befintlig förstagslängd (FL): mm
Total längd av eventuella togglar och förlängningslänkar: mm
 

 

Wirelängd (WL): WL är avståndet från centrum av hålet i wirens övre ändstycke till ett av följande alternativ:

  • Furlexsystem med Stalok-wireterminal: till wirens kapmått.
  • Furlexsystem med pressad gängterminal: mätes till terminalens ände.
mm.
Antal 2400mm profiler som ska användas: antal
Antal 2000mm profiler som ska användas: antal

Topprofilens längd (D):

(längd före kapning: )

mm

Det översta distansrörets längd (E):

(längd före kapning: )

mm
Max förlikslängd: mm
Instruktion: