BERÄKNA GENNAKERBOGSPRÖT

OBSERVERA: Denna kalkylator gäller för gennakerbogspröt aluminium.
Se 595-718 för definitioner.

 

INDATA

RM 30°: kNm
WLH: mm
HGR: mm
USL: mm
DBS: mm
   
 

 

RESULTAT

För bogbeslag och bogsprötsbyggsatser klicka här.

Profil:
FTACK: kN
R1: kN
R2: kN