SELDÉN KALKYLATORER

 

Rätande moment (RM)

Beräkna det rätande momentet för din båt, baserat på grundläggande skrovdata.

Furlex

Beräkna wirelängd och profillängd för ditt nya Furlexsystem.

Storskotsystem

Använd vår kalkylator för att välja rätt fribärande s k "High Beam" skena för ditt storskot.

Fockskotsystem

Använd vår kalkylator för att välja rätt focktravare.