UPPGRADERA DIN BÅT

 

Fyll i de värden som gäller din båt.

Notera att dessa ändringar inte lagras i vår databas.

Seldéns definitioner av mått på rigg och skrov finns här.

 

 

Please press NEXT to re-run calculations

båtdata

Fält i FETSTIL är nödvändiga för fortsatt beräkning

Båttyp:
Längd: mm  
Deplacement: kg  

BH:

mm Avstånd från däck till överkant bom
Bredd: mm  
Djupgående: mm  
Kölvikt: kg  
Bulb-köl:

 
RM 30°: kNm Båtens rätande moment vid 30° krängning
     

RIGgdata

Dessa värden behövs för att specificera rätt Furlex, Rodkicker etc.

P: mm Storseglets förlikslängd
Partialrigg: Förstagets infästning är placerat under masttoppen
Förstag diam: mm  
Rullmast:  
E: mm Storseglets underlikslängd
S: mm Akterkant mast till storskotets infästning
FH: mm Förtriangelhöjd
SPL: mm Spinnakerbommens längd