ÅTERKALLADE PRODUKTER

 

Fyll i online registreringen för återkallande av artikel 517-914.

 

OBSERVERA: Om ditt förestagsfäste är märkt 517-914-A har du redan den senaste versionen och du behöver således inte begära en produktåterkallelse.

Rigg

517-914.pdf Information-förstagsfäste-517-914